ERBJUDANDE! Till alla 30.4. för bryggor beställda av -500 € (liten brygga -350 €). Rabatten kommer att dras av från den slutliga räkningen.

Beställnings- och leveransvillkor

UNIQUE DOCKS verkkokauppa myy tuotteita kaikille täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille.

Allmänt

UNIQUE DOCKS webbutik säljer produkter till alla myndiga privatpersoner samt företag.

UNIQUE DOCKS är ett produktnamn och ett varumärke, som ägs av Agile Composites Oy och som används för marknadsföring av elementbryggor och flottar av återvunnen kompositplast.

Vi levererar våra produkter till ett antal distributörer, som står listade på vår hemsida. Där kan produkterna hämtas upp av beställaren det datum som anges i leveransbekräftelsen. Vi levererar också en del produkter som försändelser direkt till den leveransadress som kunden uppgett.

Vårt företag följer i all sin verksamhet de allmänna regler och rekommendationer som gäller för handel direkt med konsumenter.

Genom att godkänna webbutikens beställnings- och leveransvillkor ger du som kund samtidigt ditt samtycke till att ta emot e-post- och sms-meddelanden som rör den aktuella beställningen från oss.

Prislista

Vi publicerar varje år (i november-december) en prislista för det kommande året med rekommenderade försäljningspriser för våra produkter. Priserna i prislistan anges inklusive finsk moms (24 %). Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna och leveranskostnaderna.
Alla prisuppgifter för bryggor, gångbroar, angöringstillbehör och kringutrustning (t.ex. badstegar) anges FCA (Free on Carrier), dvs. lastat på släpvagn hos den distributör som kunden väljer.
Viss bryggutrustning som finns i webbutiken säljs med hemleverans. I sådant fall anges fraktkostnaden till Finland. Denna kan betalas i webbutiken.

Beställning och betalning

Produkterna läggs i kundvagnen och betalas i kassan. När en beställning har blivit betald kan den inte längre ändras i webbutiken. Om du behöver ändra din beställning, ta kontakt med vår kundtjänst.
Observera att du för vissa produktgrupper (till exempel bryggor och gångbroar) endast erlägger en reservations-/förskottsbetalning.
Kunden erhåller en slutfaktura för beställningen senast 7 dagar efter det att beställningen lagts i webbutiken. Förfallodatum för slutfakturan sätts till 7 dagar innan avhämtnings-/leveransdatum. Se vidare under leveranstider.

Betalmetoder

I webbutiken kan du betala med direktbetalning i finska nätbanker.

Betalningslösning

Betalningslösningen tillhandahålls och betalningarna förmedlas av Paytrail Oyj (FI21228397) i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. Paytrail Oyj visas som betalningsmottagare på kontoutdraget alternativt betal- eller kreditkortsfakturan och förmedlar betalningen till säljaren. Paytrail Oyj är ett auktoriserat kreditinstitut. Vid eventuella reklamationer bör du i första hand kontakta produktleverantören.

Paytrail Oyj, finskt organisationsnummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/en/consumer/information-about-paying

Leveranstider – bryggor, gångbroar, angörings- och bryggtillbehör
Kunden meddelar i samband med beställningen och reservations-/förskottsbetalningen vilken vecka denne önskar emotta leveransen. En automatisk orderbekräftelse skickas ut till kunden i samband med beställningen.
Exakt datum för leverans/avhämtning (upphämtning hos distributören) bekräftas senast 2 veckor innan den önskade leveransveckan börjar. Beställningen måste vara betald innan den avhämtas.
För lagerförda produkter (bryggtillbehör) gäller en leveranstid på 3–6 dagar från beställning, om inte annat anges på orderbekräftelsen.
Om datumet för leverans/avhämtning av någon anledning försenas, meddelar vi detta i så god tid som möjligt.

Leveransens omfattning

Bryggan levereras i ett komponentpaket som innehåller alla de komponenter och fästdetaljer som behövs för monteringen. Bryggan är konstruerad för att vara lätt att montera på plats.

Leveransmetoder – bryggor, gångbroar, angörings- och bryggtillbehör

Bryggorna levereras i komponentpaket som kan avhämtas hos den distributör som valts av kunden. Komponenterna kan lastas på och transporteras med en lätt släpvagn, antingen av kunden själv eller med hjälp av en transporttjänst som tillhandahålls av distributören.

Bryggan består av måttspecifika komponenter, som går att montera ihop utan specialverktyg (gör-det-själv). Även installationen (förankringen) går att genomföra med hjälp av tydliga anvisningar enligt gör-det-själv-principen. Distributören tillhandahåller dessutom transport-, montage och installationstjänster efter kundens behov enligt nyckeln-i-handen-principen.

Leveranskostnader

Alla prisuppgifter för bryggor, gångbroar, ankringstillbehör och kringutrustning (t.ex. badstegar) anges FCA (Free on Carrier), dvs. lastat på släpvagn hos den distributör som kunden väljer.

Viss bryggutrustning i webbutiken säljs med hemleverans. I sådant fall anges fraktkostnaden till Finland. Denna kan betalas i webbutiken.

Förbehållen äganderätt

Alla produkter förblir Agile Composites Oy:s egendom tills hela köpesumman inklusive eventuella dröjsmålsräntor erlagts. Kunden äger ingen rätt att använda eller överlåta produkterna innan köpesumman i sin helhet betalats.

Ångerrätt och returer

Om du av någon anledning inte är nöjd med de produkter du beställt, ska dessa returneras inom 14 dagar från emottagandet av produkterna. Returer ska alltid överenskommas med vår kundtjänst. Den returnerade produkten ska vara hel, oanvänd och i säljbart skick. Kunden står för returkostnaderna. Efter att den returnerade produkten kontrollerats återbetalas köpesumman på överenskommet sätt till kunden. Produkter som returneras utan överenskommelse ersätts inte.

Reklamationer

Kunden är vid reklamation av fel skyldig att uppvisa ett inköpsbevis i form av ett kvitto eller motsvarande, av vilket plats och tidpunkt för köpet framgår.
Reklamationer behandlas endast skriftligen. Du kan även framföra en fritt formulerad reklamation via e-post till adressen myynti@uniquedocks.com eller med brev till Agile Composites Oy:s postadress.

Produktgaranti

Agile Composites Oy ger sina produkter fem (5) års materialgaranti under följande villkor:

– garantin gäller för defekter som beror på material- eller fabrikationsfel hos komponenterna
– garantin gäller inte för fel som uppstått på grund av normalt slitage, försummelse eller oaktsamhet hos användaren, däri medräknat installation, montering, användning, skötsel eller förvaring av produkterna i strid med de anvisningar som givits.
– garantin gäller inte heller för skador som uppstått på grund av storm, höga vågor, växlingar i vattenståndet, isrörelser eller andra yttre omständigheter.
– garantin gäller inte för kosmetiska fel eller skador, som saknar betydelse för produktens användbarhet, konstruktionsmässiga fasthet eller hållbarhet.
– Agile Composites Oy bör inom rimlig tid rätta till eller ersätta fel som omfattas av garantin. Agile Composites Oy äger rätt att ensidigt besluta om felet ska avhjälpas alternativt om den skadade produkten ska ersättas med motsvarande produkt eller om ersättning ska utgå i form av pengar. I ersättningsärenden tas hänsyn till värdeminskningen hos produkten i enlighet med normalt garantiförfarande.

Ansvarsbegränsningar

Agile Composites Oy ansvarar ej för skador som orsakats produkten på grund av storm, höga vågor, växlingar i vattenståndet, isrörelser eller andra yttre omständigheter. Agile Composites Oy ansvarar ej för fel som uppstått på grund av normalt slitage, försummelse eller oaktsamhet hos användaren, däri medräknat installation, montering, användning, skötsel eller förvaring av produkterna i strid med de anvisningar som givits.

Kundkommunikation

Agile Composites Oy kan skicka meddelanden i form av direktmarknadsföring till kunder som givit sitt medgivande därtill i UNIQUE DOCKS webbutik. I samband med beställningen kan kunden välja att tillåta eller förbjuda direktmarknadsföring. Medgivandet kan alltid återkallas vid ett senare tillfälle genom att kontakta vår kundtjänst på myynti@uniquedocks.com.
Genom att göra en beställning godkänner kunden webbutikens beställnings- och leveransvillkor samt mottagande av kundservicemeddelanden. Kundservicemeddelandena är alltid kopplade till beställningen och leveransen. Leveransadressen och övriga kunduppgifter lagras i vårt kundregister.
Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Ändring av villkoren

Agile Composites Oy kan komma att ändra beställnings- och leveransvillkoren på grund av exempelvis lagändringar. De senaste uppgifterna om ändringar återfinns alltid under beställnings- och leveransvillkoren.

Användning av kakor (cookies)

I UNIQUE DOCKS webbutik används kakor. Kakorna ger oss möjlighet att erbjuda individanpassad information till våra kunder. Läs mer i vår personuppgiftspolicy.

Dataskydd

Agile Composites Oy ombesörjer att kunduppgifterna hanteras och förvaras på ett ändamålsenligt sätt. Läs mer i vår personuppgiftspolicy.

Våra kontaktuppgifter:

myynti@uniquedocks.com
+358 40 5066575